Leerlingen
Team
Nieuws

Aanmelden leerlingen

Jaarlijks in de periode januari – maart worden ouders van kinderen, die de schoolgaande leeftijd naderen, in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) bij een basisschool aan te melden.

Om tot een basisschool toegelaten te kunnen worden, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. Het tijdstip van toelating hebben de gezamenlijke besturen van de basisscholen in deze gemeente bepaald op de dag na de vierde verjaardag.
De wettelijke verplichting (leerplicht) voor de ouders om er voor te zorgen dat hun kind op een basisschool is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt, begint op de dag nadat het kind de leeftijd van 5 jaar heeft.

Als uw kind tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2017  vier jaar wordt,  dan wordt u van harte uitgenodigd uw kind binnenkort op Bs St. Jozef aan te melden. Het is voor de organisatie van de school van belang om zicht te krijgen op het aantal te verwachten leerlingen tijdens het schooljaar 2017-2018.

Aanmelding van uw kind bij de school werkt als volgt.
Vanaf heden is vanaf hier een aanmeldingsformulier te downloaden. U kunt het aanmeldingsformulier ook op school afhalen.
Een aantal gevraagde gegevens op het formulier is noodzakelijk bij de berekening van het aantal leerkrachten. Het is daarom ook in het belang van uw kind het formulier volledig in te vullen.  Het aanmeldingsformulier kunt u daarna op school inleveren.
Denkt u daarbij aan het BSN-nummer van uw kind?
Voor ouders, die reeds een ouder kind op school hebben, blijkt dit vaak voldoende. In alle andere gevallen maken wij graag met u een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek. (telefoonnummer 0545 221 048, vragen naar Trudy Westendorp of Ine Imming)

Intakegesprek
Drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. (Dan leeft het idee van de basisschool wat meer, dan wanneer de kinderen nog geen drie jaar zijn). In dat gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van uw kind en bij wat de school allemaal doet. U krijgt daarover in mei of juni bericht.

Anderen
Kent u mensen voor wie dit bericht geldt, maar die dit bericht mogelijk niet gezien hebben, wilt u hen dan attenderen op de tijdige aanmelding?

Trudy Westendorp,
Directeur Bs St Jozef

CONTACT

Sint Jozefschool
van Everdingenstraat 24
7165 AK Rietmolen
Tel : 0545 - 22 10 48
Verstuur mail

facebook