Jaarlijks in de periode januari – maart worden ouders van kinderen, die de schoolgaande leeftijd naderen, in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) bij een basisschool aan te melden.

Om tot een basisschool toegelaten te kunnen worden, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. Het tijdstip van toelating hebben de gezamenlijke besturen van de basisscholen in deze gemeente bepaald op de dag na de vierde verjaardag.
De wettelijke verplichting (leerplicht) voor de ouders om er voor te zorgen dat hun kind op een basisschool is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt, begint op de dag nadat het kind de leeftijd van 5 jaar heeft.

Als uw kind tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 vier jaar wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd uw kind binnenkort op BS St. Jozef aan te melden. Het is voor de organisatie van de school van belang om zicht te krijgen op het aantal te verwachten leerlingen tijdens het schooljaar 2022-2023.

Aanmelding van uw kind bij de school werkt als volgt.

  • Het aanmeldings- en inschrijfformulier is bedoeld om de noodzakelijke gegevens van uw kind in te vullen.
  • Volgens de nieuwe AVG dienen ouders toestemming te geven aan school om bij bepaalde instanties gegevens op te vragen.
  • Als de school op een bepaalde manier leerling-gegevens naar “buiten de school” verstrekt, dan moet ze aangeven in welk welk kader die gegevens worden verstrekt. De ouders moeten bovendien ook toestemming geven aan de school om dit te doen.

Daarbij kunt ervoor kiezen om de formulieren in te vullen op de computer in Word of met een pen. Elk Word-bestand slaat u eerst thuis op. Daarna opent u het en vult het helemaal in. Helemaal klaar: uitprinten, ondertekenen en op school inleveren.

Het aanmeldingsformulier is ook op school af te halen.

Hieronder de downloadknoppen:

  1. Download hier het aanmeldingsformulier als Word-bestand.

Het aanmeldingsformulier kunt u op school inleveren.
Denkt u daarbij aan het BSN-nummer van uw kind?
Voor ouders, die reeds een ouder kind op school hebben, blijkt dit vaak voldoende. In alle andere gevallen maken wij graag met u een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek. (telefoonnummer 0545 221 048, vragen naar Marloes Ribbers, waarnemend directeur)

Intakegesprek
Drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. (Dan leeft het idee van de basisschool wat meer, dan wanneer de kinderen nog geen drie jaar zijn). In dat gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van uw kind en bij wat de school allemaal doet. U krijgt daarover in mei of juni bericht.

Anderen
Kent u mensen voor wie dit bericht geldt, maar die dit bericht mogelijk niet gezien hebben, wilt u hen dan attenderen op de tijdige aanmelding?

Directie basisschool St. Jozef,
Marloes Ribbers