Schooltijden  

Sinds het schooljaar 2020-2021 werken we met het continurooster.
Alle leerlingen eten in de klas de lunch op van 12.00uur tot 12.15uur en spelen daarna 30 minuten buiten. 

 Groep 1 en 2  

Maandag  8.30uur tot 14.15uur 
Dinsdag  8.30uur tot 14.15uur 
Woensdag  8.30uur tot 14.15uur 
Donderdag  8.30uur tot 14.15uur 
vrijdag  8.30uur tot 12.00uur 

 Groep 3 t/m 8 

Maandag  8.30uur tot 14.15uur 
Dinsdag  8.30uur tot 14.15uur 
Woensdag  8.30uur tot 14.15uur 
Donderdag  8.30uur tot 14.15uur 
vrijdag  8.30uur tot 14.15uur 

Vakantierooster   2021-2022 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Pasen 

Meivakantie (koningsdag)   

Hemelvaart            

Pinksteren 

Zomervakantie 

18 oktober  t/m 22 oktober 

27 december  t/m 7 januari (24 december om 12 uur kerstvakantie) 

21 februari  t/m 25 februari 

18 april 

25 april t/m 6 mei  

26 en 27 mei 

6 juni 

8 juli t/m 19 augustus 

Studiedagen (zijn vrije dagen voor de leerlingen) 

Dag  Groep 1-2  Groep 3-8 
Maandag 13 aeptember 

Studiemiddag rekenen 

Middag vrij  Middag vrij 
September/oktober? 

Studiemiddag Leerlijnen Pharnassys groep 1-2 

Middag vrij   
Dinsdag 9 november 

Tussenevaluatiemiddag  

Middag vrij  Middag vrij 
Donderdag 2 december  

Studiedag Leren Zichtbaar Maken 

Hele dag vrij  Hele dag vrij 
Vrijdagmiddag 24 december 

Ivm kerstavond 

 

(is al vrij) 

Middag vrijdag 

 

Donderdag 10 februari 

Evaluatiedag  

Hele dag vrij  Hele dag vrij 
Dinsdag 5 april 

Tussenevaluatiemiddag 

Middag vrij  Middag vrij 
Dinsdag 24 mei 

Studiemiddag Leren Zichtbaar Maken 

Middag vrij  Middag vrij 
Vrijdag 24 juni 

Evaluatiedag 

Hele dag vrij  Hele dag vrij 
Vrijdag 8 juli 

Zomerfeesten Rietmolen 

Hele dag vrij  Hele dag vrij