Schooltijden  

Wij werken we met het continurooster.
Alle leerlingen eten in de klas de lunch op van 12.00 uur tot 12.15 uur en spelen daarna 30 minuten buiten. 

 Groep 1 en 2  

Maandag  8.30uur tot 14.15uur 
Dinsdag  8.30uur tot 14.15uur 
Woensdag  8.30uur tot 14.15uur 
Donderdag  8.30uur tot 14.15uur 
vrijdag  8.30uur tot 12.00uur 

 Groep 3 t/m 8 

Maandag  8.30uur tot 14.15uur 
Dinsdag  8.30uur tot 14.15uur 
Woensdag  8.30uur tot 14.15uur 
Donderdag  8.30uur tot 14.15uur 
vrijdag  8.30uur tot 14.15uur 

Vakantierooster   2022-2023 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Pasen

Meivakantie (koningsdag)

Hemelvaart          

Pinksteren

Zomervakantie

22 oktober  t/m 30 oktober

24 december  t/m 8 januari

25 februari  t/m 5 maart

10 april

22 april t/m 7 mei

18 en 19 mei

29 mei

7 juli t/m 20 augustus