STICHTING OUDERRAAD ST. JOZEFSCHOOL RIETMOLEN


Welkom op de pagina van de ouderraad!

De Sint Jozefschool heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en ons team bij diverse activiteiten ondersteunt. Deze raad heeft een coördinerende, organiserende en begeleidende taak. De ouderraad heeft als doel de betrokkenheid van de ouders bij onze school te bevorderen. De ouderraad kan de directeur informeren over zaken die onder de ouders leven. De ouderraad heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden (dus geen formele zeggenschap) over het reilen en zeilen op school. Formeel communiceert de ouderraad alleen met de directeur en de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Op de pagina’s die je hier links in het menu kunt openen, lees je alles over onze ouderraad.