Op dit blad vinden jullie onze schoolgids 2022-2023

In deze schoolgids informeren wij u over regelingen en zaken die van belang zijn voor het schooljaar 2022-2023. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze schoolgids. Heeft u na het lezen van deze gids vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

Directie basisschool St. Jozef,
Marloes Ribbers