Hoe opereren wij?

Door voortdurend met de directie, de leerkrachten en de ouders te communiceren willen we, alle initiatieven die het schoolleven beter en leuker maken, helpen ontwikkelen.
Dit gebeurt o.a. door activiteiten te organiseren, te helpen bij feestelijkheden (bijv. sinterklaas, Koningsspelen, Meester- &  Juffen dag, afscheid groep 8, etc.) of het werven van inkomsten bijv. voor het aankopen van didactisch materiaal.

“De samenwerking tussen ouders en school is hierin zeer belangrijk”
dus kom gerust bij ons langs met ideeën, vragen, problemen en voorstellen.

Om activiteiten te bekostigen vragen wij jaarlijks een bijdrage van elk gezin dat bij ons een kind op school heeft. Wij genieten als lid van de ouderraad geen beloning voor onze werkzaamheden, maar de door ons gemaakte kosten worden uiteraard wel vergoed.

De ouderraad vergadert circa 9x per jaar. Tijdens deze vergaderingen wisselen we van gedachten over allerlei zaken en activiteiten of worden er onderwerpen aangekaart die van de school, de kinderen of de ouders komen. De voorzitter en de secretaris stellen de agenda op. Onze vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn.

De precieze omschrijving en onze werkwijze is opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Verantwoording afgelopen schooljaren.