Wat doen wij?

De invulling van de taken van een ouderraad is afhankelijk van de afspraken die er met een school en een medezeggenschap zijn gemaakt. De precieze omschrijving van onze stichting is opgenomen in onze statuten.

Wij als ouderraad van de Sint Jozefschool houden ons meestal bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij proberen met onze activiteiten de onderlinge sfeer en contacten tussen school en ouders te bevorderen. Activiteiten die wij organiseren en/of mede faciliteren zijn:

Algemene informatieavond Meester- en Juffendag
Schoolfotograaf Familiefeest Meet & Greet
Afscheid groep 8 ANWB Streetwise (1x in de 2 jaar)
Schoolreisje Bloemenverkoop

En om de ouderbetrokkenheid te vergroten hebben we voor een aantal speciale taken werkgroepen in het leven geroepen. De taken binnen deze groepen zijn veelal verdeeld onder de ouderraadsleden, leerkrachten en overige ouders. We kennen de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Kerstviering
  • Werkgroep Sinterklaasfeest
  • Werkgroep Koningsspelen
  • Werkgroep Klussendag(en)
  • Werkgroep Avond4daagse

Tot slot dragen wij, in samenwerking met het schoolteam, nog zorg voor de volgende activiteiten: lotenverkoop Jantje Beton, de overblijf, het hoofdluizenproject, versiering school en het wassen van de schoolshirts. Deze taken worden veelal volledig uitgevoerd door ouders buiten de Ouderraad.

“Is een ouderraad niets voor jou, jouw hulp is dus altijd gewenst!”